மருத்துவ காற்று கிருமிநாசினி

 • YKX.Z புற ஊதா காற்று சுத்திகரிப்பு

  YKX.Z புற ஊதா காற்று சுத்திகரிப்பு

  வேலை கொள்கை:புற ஊதா ஒளி + வடிகட்டி.

  புற ஊதா ஒளி நுண்ணுயிரிகளின் புரத கட்டமைப்பை அவை ஒளி மண்டலத்தை கடந்து செல்லும் போது அழிக்கும்.அதன் பிறகு, பாக்டீரியா அல்லது வைரஸ் இறந்து காற்று சுத்திகரிக்கப்படுகிறது.

 • YKX.P மருத்துவ பிளாஸ்மா காற்று சுத்திகரிப்பு

  YKX.P மருத்துவ பிளாஸ்மா காற்று சுத்திகரிப்பு

  YKX.P தொடர் தயாரிப்பு விசிறி, வடிகட்டி, பிளாஸ்மா ஸ்டெரிலைசேஷன் தொகுதி மற்றும் செயலில் உள்ள கார்பன் வடிகட்டி ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.விசிறியின் வேலையின் கீழ், வடிகட்டி மற்றும் ஸ்டெரிலைசேஷன் தொகுதி வழியாகச் செல்வதன் மூலம் மாசுபட்ட காற்று புத்துணர்ச்சியடைகிறது.பிளாஸ்மா ஸ்டெரிலைசேஷன் தொகுதி பல்வேறு துகள்களால் நிறைந்துள்ளது, இது பாக்டீரியம் மற்றும் வைரஸை திறம்பட கொல்லும்.

 • YCJ.X லேமினார் ஃப்ளோ ப்யூரிஃபையர்

  YCJ.X லேமினார் ஃப்ளோ ப்யூரிஃபையர்

  YCJ.X Laminar Flow Purifier, அறையில் உள்ள காற்றைச் சுத்திகரிப்பு மற்றும் கிருமி நீக்கம் செய்வதை உணர, அதிக தீவிரம் கொண்ட புற ஊதா கிருமிநாசினி விளக்கைப் பயன்படுத்துகிறது.
  வேலைக் கொள்கை: UV ஒளி+ மூன்று அடுக்குகள் வடிகட்டி

 • CBR.D படுக்கை அலகு கிருமிநாசினி

  CBR.D படுக்கை அலகு கிருமிநாசினி

  CBR.D Bed Unit Disinfector, படுக்கை அலகுகள், படுக்கை விரிப்புகள் மற்றும் குயில்கள் போன்றவற்றைக் கிருமி நீக்கம் செய்யப் பயன்படுகிறது. ஸ்டெரிலைசேஷன் ஊடகமாக ஓசோன், ஸ்டெர்லைசேஷன் செயல்முறைக்குப் பிறகு ஆக்ஸிஜனாக மாறும், இது ஆபரேட்டர்களுக்கு பாதுகாப்பானது மற்றும் வசதியானது.