உயிர் பாதுகாப்பு தடை

 • கோழி தனிமைப்படுத்தி

  கோழி தனிமைப்படுத்தி

   

  கோழி வளர்ப்பு, SPF இனப்பெருக்கம் மற்றும் வைரஸ் மருந்தியல் பரிசோதனைகளுக்காக எங்கள் நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்ட சமீபத்திய உபகரணங்களே BSE-l பாசிட்டிவ் மற்றும் நெகட்டிவ் பிரஷர் கோழி தனிமைப்படுத்திகள் ஆகும்.

 • மென்மையான பை தனிமைப்படுத்தி

  மென்மையான பை தனிமைப்படுத்தி

  BSE-IS தொடர் சுட்டி மற்றும் எலி சாஃப்ட் பேக் ஐசோலேட்டர் என்பது SPF அல்லது மலட்டு எலி மற்றும் எலிகளை சாதாரண சூழல் அல்லது தடை சூழலில் இனப்பெருக்கம் செய்வதற்கான ஒரு சிறப்பு உபகரணமாகும்.இது எலி மற்றும் எலியின் இனப்பெருக்கம் மற்றும் மரபணு பொறியியலுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

 • அறுவை சிகிச்சை தனிமைப்படுத்தி

  அறுவை சிகிச்சை தனிமைப்படுத்தி

  எலி மற்றும் எலி அறுவை சிகிச்சை தனிமைப்படுத்தியானது ஆய்வக விலங்கு மையங்கள், தனிமைப்படுத்தப்பட்ட நிறுவனங்கள், உயிரி மருந்து நிறுவனங்கள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதாரப் பிரிவுகள் போன்றவற்றுக்கு ஏற்றது.